Блоґ одного кібера

Історія хвороби контуженого інформаційним вибухом

Posts Tagged ‘Code::Blocks

Нульовий проект GLUT в Code::Blocks

with 6 comments

Середовище

Середовище

Поясню спочатку свій вибір середовища Code::Blocks. На жаль в Убунті немає своєї Visual Studio. Тим не менше вибір середовища програмування широченний. Спочатку я вирішив спробувати Eclipse, так як всі казали, що це найпотужніша платформа в Убунті. Але в неї дуже багато мінусів. По-перше, вона написана на Java, тому для своєї роботи запускає ще і віртуальну машину. Як результат – жре дуже багато пам’яті і процесора. Крім того, вона перекомпільовує код зразу після збереження, хоча не розумію який в цьому сенс. Ну і звісно, компіляція працює довго. Ще одним мінусом є відсутність підказки редактора. Можливо в Eclipse і зручно щось писати, але скоріше в Яві.

А для C++ і OpenGL, Code::Blocks підходить якнайкраще. По-перше, він не написаний на Java, і працює шустріше. По-друге, компіляція і запуск відбувається по натисненні кнопки F9, що в мене викликає приємні спогади про дитинство (точка зупинки ставиться по F5). По-третє, там є підказка редактора, і майстер GLUT.

Якщо в вас все вже встановлено, то запускаємо команду Файл-Новий-Проект. Вибираємо GLUT. Далі з’являється майстер, і починає ставити питання. Коли просять вибрати розтащування GLUT напишіть “/usr“. (Звісно якщо ви встановили GLUT). Після роботи майстра з’являється код, написаний якимось Нігелем Стьюартом (Nigel Stewart). Якщо він зразу не компілюється, а виводить незрозумілу помилку Cannot find -lXxf86vm нам треба доставити пакунок libxxf86vm-dev. Рішення інших проблем можна шукати там. Коли програма запуститься ми побачимо вікно з різними геометричними об’єктами, які за традицією вертяться. Ура!

Щоправда я пропоную трохи інше привітання світу. Забравши вікно, і додавши повноекранний режим і перспективну проекцію. Режим екрану вибирається командою glutGameModeString( "1280x800:32@60" );. Тут 1280×800 – вибрана роздільна здатність, 32 – глибина кольору, 60 – частота монітора. Я ввів зручні для мене, ви виберіть свої. Після вибору режиму в нього переходять по команді glutEnterGameMode();. І звісно варто не забути повернутися в нормальний стан перед завершенням роботи програми: glutLeaveGameMode();. І щоб вертілося, я намалював щось, що гордо названо конденсатором, а є двома квадратами.

#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

static void resize(int width, int height)
{
  const float ar = (float) width / (float) height;

  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(60,ar,1,100);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity() ;
}

void drawcondensator()
{
  glBegin(GL_QUADS);

    glColor3f(1,0,0);
    glNormal3d(0,0,-1);
    glVertex3d(1,1,0.1);
    glVertex3d(1,-1,0.1);
    glVertex3d(-1,-1,0.1);
    glVertex3d(-1,1,0.1);

    glColor3f(0,0,1);
    glNormal3d(0,0,1);
    glVertex3d(1,1,-0.1);
    glVertex3d(1,-1,-0.1);
    glVertex3d(-1,-1,-0.1);
    glVertex3d(-1,1,-0.1);

  glEnd();
}

static void display(void)
{
  const double t = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0;
  const double a = t*90.0;

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glColor3d(1,0,0);

  glPushMatrix();
  gluLookAt(0,0,-5,0,0,0,0,1,0);
  glRotated(a,1,1,1);
  drawcondensator();
  glPopMatrix();
  glutSwapBuffers();
}


static void key(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key)
  {
    case 27 : // esc for exit
    case 'q':
      glutLeaveGameMode();
      exit(0);
      break;
  }

  glutPostRedisplay();
}

static void idle(void)
{
  glutPostRedisplay();
}

const GLfloat light_ambient[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
const GLfloat light_diffuse[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
const GLfloat light_position[] = { 0.0f, 0.0f, 5.0f, 0.0f };

int main(int argc, char *argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
  glutGameModeString( "1280x800:32@60" ); //the settings for fullscreen mode
  glutEnterGameMode();

  glutReshapeFunc(resize);
  glutDisplayFunc(display);
  glutKeyboardFunc(key);
  glutIdleFunc(idle);

  glClearColor(0,0,0,1);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);

  glEnable(GL_LIGHT0);
  glEnable(GL_NORMALIZE);
  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
  glEnable(GL_LIGHTING);

  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

  glutMainLoop();

  return EXIT_SUCCESS;
}

Якщо є якісь запитання – запитуйте нижче.

Written by bunyk

10 Квітня, 2009 at 15:33

Опубліковано в Графіка, Кодерство

Tagged with , ,