Блоґ одного кібера

Історія хвороби контуженого інформаційним вибухом

Програмування в логіці

with 2 comments

Пролог тобто. Мій імперативний мозок все ще не в’їхав. Тим не менш, я потрохи просунувся, а сьогодні я взагалі молодчина і окрім прологу. Єй!

Вчуся я по двох книжках: Adventure in Prolog, та Вікіпідручник звісно.

На контрольній я дойшов до першої задачі:

Знаходження синуса рядами Тейлора (ой, ця мова явно на таке не розрахована, або я якось не так написав):

% sin рядами тейлора 
% sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – x^7/7! + …

fak(0,1).
fak(X,F) :- 
        X > 0
        X2 is X-1,
        fak(X2,F2),
        F is F2*X.

pow(X,1,X).
pow(X,N,R) :- 
        N > 1,
        N2 is N – 1,
        pow(X,N2,R2),
        R is R2*X.

sign(1,1).
sign(3,-1).
sign(N,S) :- N2 is N – 4, sign(N2,S).

tayloritem(X,N,I) :- 
        sign(N,Sign), 
        pow(X,N,Pow), 
        fak(N,Fak), 
        I is Sign * Pow / Fak.

good_precision(X,N,E):- tayloritem(X,N,I), I < E, I > -E.

resin(X,1,Res):- tayloritem(X,1,Res).
resin(X,N,Res):-
        N > 0,
        N2 is N – 2,
        tayloritem(X,N,I),
        resin(X,N2,Psin),
        Res is Psin + I.

mysin(X,Sin):- resin(X,101,Sin).

Залишились списки.

Advertisements

Written by bunyk

Травень 16, 2011 at 22:15

Оприлюднено в Кодерство, Конспекти, Нещоденник

Tagged with

Відповідей: 2

Subscribe to comments with RSS.

 1. Твоє кунфу сильне, але у мене сильн…
  Інтерпретатор *rainfuck на Пролозі

    domains
      list = byte*
      intlist = long*
      
    predicates
      nondeterm inc_mem(intlist,intlist,integer).
      nondeterm init_mem(intlist).
      nondeterm init_mema(intlist,integer).
      nondeterm dec_mem(intlist,intlist,integer).
      nondeterm get_mem(intlist,integer,integer).
      nondeterm set_mem(intlist,intlist,integer,integer).
      nondeterm skip_forward(list, list, list, list).
      nondeterm skip_forwarda(list, list, list, list, integer).
      nondeterm skip_back(list, list, list, list).
      nondeterm skip_backa(list, list, list, list, integer). 
      
      nondeterm sequence(list, list, intlist, integer).
      nondeterm instruction(list,list,intlist,integer,list,list,intlist,integer).
      nondeterm run(list).
      nondeterm member(byte,list).
    clauses
  
    member(A,[A|_]):-!.
    member(A,[_|X]):-
      member(A,X).
      
    init_mem(Mem) :-
     /* fill list Mem with 0 */  
      init_mema(Mem, 10).
      
    /* fill list Mem with 0 */  
    init_mema([],0) :- !.
    init_mema([0|Tail],Size) :-
      NewSize = Size - 1,
      init_mema(Tail,NewSize).
  
    
    /* inc_mem(List, NewList, Ind) increment element of List with index Ind
      NewList[Ind] = List[Ind] + 1 */
      
    inc_mem([Head|Rest], [NewHead|Rest], 0) :-
      NewHead = (Head + 1), !.
      
    inc_mem([Head|Tail],[Head|NewTail],Ind) :-
      Ind > 0,
      NewInd = Ind - 1,
      inc_mem(Tail,NewTail,NewInd).
      
      
    dec_mem([Head|Rest],[NewHead|Rest],0) :-
      NewHead = (Head - 1), !.
      
    dec_mem([Head|Tail],[Head|NewTail],Ind) :-
     Ind > 0,
      NewInd = Ind - 1,
      dec_mem(Tail, NewTail, NewInd).
  
    /* return value of MemList[Ind] in ResultValue (ResultValue:=MemList[Ind]) */
    get_mem([ResultValue|_],ResultValue,0).
    get_mem([_|Tail],ResultValue,Ind) :-
      Ind > 0,
      NewInd = Ind - 1,
      get_mem(Tail,ResultValue,NewInd).
      
    /* MemList[Ind]:=SetValue */
    set_mem([_|Tail],[SetValue|Tail], SetValue, 0).
    set_mem([Head|Tail],[Head|NewTail],SetValue, Ind) :-
     Ind > 0,
     NewInd = Ind - 1,
     set_mem(Tail,NewTail,SetValue, NewInd).
     
    
  
    /* Prog - sourse programm list, Rest - remain program after jump */
    skip_back([']'|InstRest], [H|Stack], NewInst, NewStack) :-
    
      skip_backa([H,']'|InstRest], Stack, NewInst, NewStack, 0). /* 0 - index of internal blocks */
      
    skip_backa(['['|InstRest], Stack, InstRest, ['['|Stack], 0).
    
    skip_backa(['['|InstRest], [H|StackRest], NewInst, NewStack, Num):-
     Num > 0,
     NewNum = Num - 1,
     skip_backa([H,'['|InstRest], StackRest, NewInst, NewStack, NewNum).
     
    skip_backa([']'|InstRest], [H|StackRest], NewInst, NewStack, Num):-
     NewNum = Num + 1,
     skip_backa([H,']'|InstRest], StackRest, NewInst, NewStack, NewNum).
  
    skip_backa([Inst|InstRest], [H|StackRest], NewInst, NewStack, Num):-
     skip_backa([H,Inst|InstRest], StackRest, NewInst, NewStack, Num).
     
      
    
    /* Prog - sourse programm list, Rest - remain program after jump */
    skip_forward(InstList, NewInstList, Stack, NewStack) :-
      skip_forwarda(InstList, NewInstList, Stack, NewStack, 0). /* 0 - index of internal blocks */
      
    skip_forwarda([']'|Rest], Rest, Stack, [']'|Stack], 0).
    
    skip_forwarda([']'|Rest], NewRest, Stack, NewStack, Num) :-
      Num > 0,
      NewNum = Num - 1,
      skip_forwarda(Rest, NewRest, [']'|Stack], NewStack, NewNum).
      
    skip_forwarda(['['|Rest], NewRest, Stack, NewStack, Num) :-
      NewNum = Num + 1,
      skip_forwarda(Rest, NewRest, ['['|Stack], NewStack, NewNum).
      
    skip_forwarda([Inst|Rest],NewRest, Stack, NewStack, Num) :-
      not(member(Inst,['[',']'])), 
      skip_forwarda(Rest, NewRest, [Inst|Stack], NewStack, Num).
  
  
    /* sequence(InstList, _ , MemList , Ind) */
    sequence([],_,_,_) :- !.
    sequence(Inst,Stack,Mem,Ind) :-
      instruction(Inst, Stack, Mem, Ind,   NewInst, NewStack, NewMem, NewInd),
      sequence(NewInst, NewStack, NewMem, NewInd).
  
  
    instruction(['>'|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest, ['>'|Stack], Mem, NewMemInd) :-
      NewMemInd = MemInd + 1, !.
      
    instruction(['<'|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest, ['<'|Stack], Mem, NewMemInd) :-
      NewMemInd = MemInd - 1, !.
      
    instruction(['+'|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest, ['+'|Stack], NewMem, MemInd) :-
      inc_mem(Mem, NewMem, MemInd), !.
      
    instruction(['-'|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest, ['-'|Stack], NewMem, MemInd) :-
      dec_mem(Mem, NewMem, MemInd), !.
      
    instruction(['.'|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest, ['.'|Stack], Mem, MemInd) :-
     get_mem(Mem, Value, MemInd),
     write("Result = ",Value), nl, !.
     
     
  
    instruction([','|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest,  [','|Stack], NewMem, MemInd) :-
      write("Enter X: "),
      readint(Value),
      nl,
      set_mem(Mem, NewMem, Value, MemInd), !.
      
  
    instruction(['['|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  NewInstRest, NewStack, Mem, MemInd) :-
      get_mem(Mem, 0, MemInd),
      skip_forward(InstRest, NewInstRest, ['['|Stack], NewStack), !.
      
    instruction(['['|InstRest], Stack, Mem, MemInd,  InstRest,   ['['|Stack],  Mem, MemInd).
  
  
    instruction([']'|InstRest], Stack, Mem, MemInd, NewInstList, NewStack, Mem, MemInd) :-
      not(get_mem(Mem,0,MemInd)),
      skip_back([']'|InstRest], Stack, NewInstList, NewStack),!.
      
    instruction([']'|InstRest], Stack, Mem, MemInd, InstRest, [']'|Stack], Mem, MemInd).
      
   
    instruction([']'|InstRest], [_|NewStack], Mem, MemInd, InstRest, NewStack, Mem, MemInd) :-
      get_mem(Mem, 0, MemInd), !.
      
    instruction([Inst|InstRest], Stack, Mem, Ind,  InstRest, Stack, Mem, Ind) :-
      not(member(Inst,['+','-','','.',',','[',']'])).
  
  
  
    run(Prog) :-
      init_mem(Mem),
      sequence(Prog, [], Mem, 0).
  
     
    
   % copy '[', '>', '+', '>', '+', '<','', '>', '[', '<','', '>', '-',']'
   % Sum '[', '>', '+', '', '-', '','[','>','+','>','+','<','','>','[','<','','>','-',']','','>','+','<','<','-',']','<',' NN0, point to 0
        '[', '>', '+', '>', '+', '<','', '>', '[', '<','', '>', '-', ']',      
        '<', '','[','>','+','>','+','<','','>','[','<','','>','-',']','','>','+','<','<','-',']','<','','>','>','>',      %  MemInd = 4;
        
         % Mem[0] = Mem[4], Mem[4] = 0;
        '[','-','<','<','<','','>','>','>',']',         
        
        '<','<','<','','[','>','+','>','+','<','','>','[','<','','>','-',']','','>','+','<','<','-',']','<','',  %MemInd = 1;
        '[','>','+','+','>','+','+','<','','>',      %MemInd = 3;
        % Mem[4] = Mem[4] - Mem[3]
        '[', '>', '-', '',
        '.'
        ]  
    
       ), 
       
     nl.
  

  danbst

  Травень 17, 2011 at 07:46

  • Visual Prolog? Здається нас надули сказавши що на відміну від Ліспу (який є коммон-, ємакс-, мю-, і ще купу діалектів) Пролог всюди однаковий.

   bunyk

   Травень 19, 2011 at 13:02


Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: