Блоґ одного кібера

Історія хвороби контуженого інформаційним вибухом

Модель кубика Рубика

with one comment

Модель кубика Рубика

Модель кубика Рубика

Моя перша нормального розміру програмка під Лінукс, написана з Code::Blocks. Тут даю кростплатформенний кусок коду. Можна записувати в файл .h і підключати в своїх проектах. На картинці – результат роботи програми під GLUT в моїй Убунті. (покращено Гаусовим розмиванням радіусу 2 пікселі, в GIMP. Просто плагін антиаліасингу лінь було шукати). З цією моделлю кубика Рубика можна робити всі законні дії (повороти) що і з нормальним пласмасовим кубиком. Не можна розбити, але суті гри це не міняє. Ще додати збереження, заплутування, і таблицю рекордів, і можна поповнювати світ Open Source новою грою :).

Все написано в доволі простому класі, який малює кубик, і виконує всі анімації. Можна додавати в будь-які тривимірні проекти з OpenGL. Функціональність стосується тільки рендерингу, і анімації. Алгоритм складання треба дописати, можливо в інших класах.

Як його використовувати?

Вставляєте код десь на початку програми, і створюєте новий кубик Рубика. Наприклад:

Cubik cubik1;

Тепер цей кубик можна малювати під час обновлення екрану

cubik1.Draw();

Мало не забув! Також можна малювати розгортку. Її розміри 24х18х2. Тому треба ставити її трохи далі від камери.

Вибір шару який повертається проводиться за допомогою методу

cubik1.selh(1); // Наступний шар
cubik1.selh(-1); // Попередній шар

Вибір осі обертання шару методами:

cubik1.selax(UP); // горизонтальні шари
cubik1.selax(FD); // шари площини екрану
cubik1.selax(SD); // ортогональні обом попереднім

Запуск виконання повороту відбувається командою

cubik.startanimation();

під час відтворення анімації повороту не можна змінювати шар, і запускати іншу анімацію. Анімація триває 90 кадрів (градус за кадр). Її швидкість можна змінити підредагувавши приріст кута повороту в функції animationframe(). Ну, в мене все відбувається десь за секунду.

Щоб швидко скласти кубик використовується функція

cubik1.resetchanges();

Правда в ній ніяких анімацій не відбувається, і взагалі вона чітерська.

Як воно працює?

Код містить два класи.

Cybel

Названо по аналогії зі словом піксель. Піксель – це елемент зображення, а кубель – це елемент кубика Рубика. Кубик Рубика складається з 8 таких елеметів. (В мене з 9, просто тому, що масив 3х3х3 має дев’ять елементів, а використовувати складнішу структуру – задротство). На всяк випадок, щоб сховати центральний кубик, я cкопіював з форуму GameDev.net функцію виводу геосфери, видалив з неї текстурні координати, і змінив параметри.

Але це я відхилився від теми. Кубель по суті є звичайним кубиком, з кольоровими гранями. Але так він виглядав доволі бідно, тому я додав фаску. Це додало ще 20 полігонів (з них тільки 8 трикутники) і збільшило кількість вершин в три рази. Але, краса вимагає жертв. Поле chamfer містить в собі розмір фаски. Щоб довго не пояснювати я покажу “креслення”:

Розміри кубеля

Розміри кубеля

Крім рендерингу себе на екрані, кубель вміє робити шіть різних поворотів (за і проти годинникової стрілки навколо одної з трьох осей). Осі я назвав – UP – верхня (відповідає Y системи координат), SD – бічна (відповідає X) і FD – передня (відповідає Z). Поворот являє собою перестановку кольорів чотирьох граней, і працює аналогічно алгоритму обміну двох змінних. Більше від кубеля я нічого більше не вимагав.

Cybik

А от кубик Рубика річ складніша. Як я вже казав, він складається з 9 маленьких кубиків. Порядок їх виводу робиться таким, щоб перший індекс масиву відповідав X координаті, другий Y, ну і третій Z. Малюється кубик рубика в початку локальної системи координат, і має розміри 6 на 6 на 6 одиниць. Вміє виконувати повороти одного трьох шарів кубелів, навколо однієї з осей. selectax – вибрана вісь, selecth – координата вибраного шару [0..2]. В функціях повороту, окрім поворотів кожного кубеля є довгі послідовності присвоєнь. Ці присвоєння відбуваються за такою схемою:

Схема повороту шару кубелів

Схема повороту шару кубелів

Анімації працюють дуже просто. Якщо анімація включена, то з кожним кадром кут повороту змінюється на маленьку величину. Коли шар повернеться на 90 градусів, виконується поворот внутрішньої структури, кут повороту повертається до нуля, і анімація виключається.

Код

#define NOR glNormal3d // I want write less
#define VER glVertex3d


enum axis {UP,SD,FD}; // axes of rotation - up, side , forward

#include <math.h>  // just for geosphere
#define fcos (float)cos
#define fsin (float)sin

void geosphere(float xcoord, float ycoord, float zcoord, float radius, int sides=3)
{
  const float PI=3.1415926535;
  const float TWOPI=2*PI;
  float theta1 = 0, theta2 = 0, theta3 = 0;

	float ex = 0, px = 0, cx = xcoord;
	float ey = 0, py = 0, cy = ycoord;
	float ez = 0, pz = 0, cz = 0,		r = radius;

	for (int j = 0; j < sides / 2; j++)
	{
		theta1 =  j  * TWOPI / sides - PI/2;
		theta2 = (j + 1) * TWOPI / sides - PI/2;

		glBegin(GL_QUAD_STRIP);
		{
			for (int i = 0; i <= sides; i++)
			{
				theta3 = i * TWOPI / sides;

				ex = fcos(theta1) * fcos(theta3);
				ey = fsin(theta1);
				ez = fcos(theta1) * fsin(theta3);
				px = cx + r * ex;
				py = cy + r * ey;
				pz = cz + r * ez;

				glNormal3f(ex,ey,ez);
				glVertex3f(px, py, pz);

				ex = fcos(theta2) * fcos(theta3);
				ey = fsin(theta2);
				ez = fcos(theta2) * fsin(theta3);
				px = cx + r * ex;
				py = cy + r * ey;
				pz = cz + r * ez;

				glNormal3f(ex,ey,ez);
				glVertex3f(px, py, pz);
			}
		}
		glEnd();
	}
}

void COL(int num) // set color of face, 0 - color of nonselected chamfer, 7 - color of selected chamfer
{
  const float colors[8][3]={{0,0,0}, {1,1,0},{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1},{1,0,1},{0,1,1},{1,1,1}};
  glColor3f(colors[num][0],colors[num][1],colors[num][2]);
}

class Cubel // class for cube element
{
  double a; // half size of face
  double chamfer; // size of chamfer
  double space; // scale coeficient of cube
  int top,bottom,left,right,front,back; // colors of faces
  bool faces; // faces is visible?
  bool chamfers; // chamfers is visible?
public:
  int selected; // element is selected (white)?

  Cubel()
  {
    chamfers=true; // all initial settings
    faces=true;
    space=0.9;
    chamfer=0.2;
    a=1-chamfer;
    selected=0;
    top=1;
    bottom=2;
    left=3;
    right=4;
    front=5;
    back=6;
  }
  void reset() // return colors of faces to initial state
  {
    top=1;
    bottom=2;
    left=3;
    right=4;
    front=5;
    back=6;
  }

  ///////// Rotation of faces
  void rotateup() //conterclockwise
  {
    int tmp=front;front=left;left=back;back=right;right=tmp;
  }
  void rotatefd()
  {
    int tmp=left;left=top;top=right;right=bottom;bottom=tmp;
  }
  void rotatesd()
  {
    int tmp=front;front=top;top=back;back=bottom;bottom=tmp;
  }
  void rotateupcw() //clockwise
  {
    int tmp=right;right=back;back=left;left=front;front=tmp;
  }
  void rotatefdcw()
  {
    int tmp=bottom;bottom=right;right=top;top=left;left=tmp;
  }
  void rotatesdcw()
  {
    int tmp=bottom;bottom=back;back=top;top=front;front=tmp;
  }

  void draw() // drawing
  {
    glPushMatrix(); // we will scale our cube, so must save model matrix
    glScaled(space,space,space); // just for fun we make space between cubels
    if(chamfers) // draw chamfers
    {
    if(selected) COL(7); // set color
      else COL(0);
    glBegin(GL_TRIANGLES); // draw corner triangles
      NOR(1,1,-1);
      VER(a,a,-1);
      VER(1,a,-a);
      VER(a,1,-a);

      NOR(1,1,1);
      VER(a,a,1);
      VER(1,a,a);
      VER(a,1,a);

      NOR(-1,1,-1);
      VER(-a,a,-1);
      VER(-1,a,-a);
      VER(-a,1,-a);

      NOR(1,-1,-1);
      VER(a,-a,-1);
      VER(1,-a,-a);
      VER(a,-1,-a);
      ///
      NOR(-1,-1,1);
      VER(-a,-a,1);
      VER(-1,-a,a);
      VER(-a,-1,a);

      NOR(1,-1,1);
      VER(a,-a,1);
      VER(1,-a,a);
      VER(a,-1,a);

      NOR(-1,1,1);
      VER(-a,a,1);
      VER(-1,a,a);
      VER(-a,1,a);

      NOR(-1,-1,-1);
      VER(-a,-a,-1);
      VER(-1,-a,-a);
      VER(-a,-1,-a);
    glEnd();
    }
    glBegin(GL_QUADS);
    if(chamfers)
    {
    // chamfer ring 1
      NOR(1,0,-1);
      VER(a,a,-1);
      VER(a,-a,-1);
      VER(1,-a,-a);
      VER(1,a,-a);

      NOR(1,0,1);
      VER(a,a,1);
      VER(a,-a,1);
      VER(1,-a,a);
      VER(1,a,a);

      NOR(-1,0,-1);
      VER(-a,a,-1);
      VER(-a,-a,-1);
      VER(-1,-a,-a);
      VER(-1,a,-a);

      NOR(-1,0,1);
      VER(-a,a,1);
      VER(-a,-a,1);
      VER(-1,-a,a);
      VER(-1,a,a);

    // chamfer ring 2
      NOR(0,1,-1);
      VER(a,a,-1);
      VER(-a,a,-1);
      VER(-a,1,-a);
      VER(a,1,-a);

      NOR(0,1,1);
      VER(a,a,1);
      VER(-a,a,1);
      VER(-a,1,a);
      VER(a,1,a);

      NOR(0,-1,-1);
      VER(a,-a,-1);
      VER(-a,-a,-1);
      VER(-a,-1,-a);
      VER(a,-1,-a);

      NOR(0,-1,1);
      VER(a,-a,1);
      VER(-a,-a,1);
      VER(-a,-1,a);
      VER(a,-1,a);

    // chamfer ring 3
      NOR(-1,1,0);
      VER(-1,a,a);
      VER(-1,a,-a);
      VER(-a,1,-a);
      VER(-a,1,a);

      NOR(1,1,0);
      VER(1,a,a);
      VER(1,a,-a);
      VER(a,1,-a);
      VER(a,1,a);

      NOR(-1,-1,0);
      VER(-1,-a,a);
      VER(-1,-a,-a);
      VER(-a,-1,-a);
      VER(-a,-1,a);

      NOR(1,-1,0);
      VER(1,-a,a);
      VER(1,-a,-a);
      VER(a,-1,-a);
      VER(a,-1,a);
    }
////////////////////////////// faces
      if(faces)
      {
      COL(front);
      NOR(0,0,-1); // front
      VER(a,a,-1);
      VER(a,-a,-1);
      VER(-a,-a,-1);
      VER(-a,a,-1);

      COL(back);
      NOR(0,0,1); // back
      VER(a,a,1);
      VER(a,-a,1);
      VER(-a,-a,1);
      VER(-a,a,1);

      COL(right);
      NOR(1,0,0); //right
      VER(1,a,a);
      VER(1,a,-a);
      VER(1,-a,-a);
      VER(1,-a,a);

      COL(left);
      NOR(-1,0,0); //left
      VER(-1,a,a);
      VER(-1,a,-a);
      VER(-1,-a,-a);
      VER(-1,-a,a);


      COL(top);
      NOR(0,1,0); //up
      VER(-a,1,-a);
      VER(a,1,-a);
      VER(a,1,a);
      VER(-a,1,a);

      COL(bottom);
      NOR(0,-1,0); //down
      VER(-a,-1,-a);
      VER(a,-1,-a);
      VER(a,-1,a);
      VER(-a,-1,a);
      }
    glEnd();
    glPopMatrix(); // restore all changes of position


  }
};
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
class Cubik{
  Cubel body[3][3][3]; // elements of cube
  int selecth; // selected layer
  axis selectax; // selected axis of rotation
  double selectangle; // angle of selected layer (for animation)
  int animation; // while animation is on, we can't make any another animation (rotation)

  void reselectbody() // when we change axis or layer cubels must change colors of chamfers
  {
    int i,j,k;
    if(selectax==SD)
    {
      for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
      for(k=0;k<3;k++)
        body[i][j][k].selected=(i==selecth);
    }else
    if(selectax==UP)
    {
      for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
      for(k=0;k<3;k++)
        body[i][j][k].selected=(j==selecth);
    }else
    if(selectax==FD)
    {
      for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
      for(k=0;k<3;k++)
        body[i][j][k].selected=(k==selecth);
    };

  }
  void drawuplayer(int h) // we must have funtions for drawing one selected layer normal to every axis
  {
    int i,j;
    glPushMatrix();
    glTranslated(-2,(h-1)*2,-2);

    for(i=0;i<3;i++)
    {
      for(j=0;j<3;j++)
      {
        body[j][h][i].draw();
        glTranslated(2,0,0);
      }
      glTranslated(-6,0,2);
    }
    glPopMatrix();
  }
  void drawsdlayer(int h)
  {
    int i,j;
    glPushMatrix();
    glTranslated((h-1)*2,-2,-2);

    for(i=0;i<3;i++)
    {
      for(j=0;j<3;j++)
      {
        body[h][i][j].draw();
        glTranslated(0,0,2);
      }
      glTranslated(0,2,-6);
    }
    glPopMatrix();
  }
  void drawfdlayer(int h)
  {
    int i,j;
    glPushMatrix();
    glTranslated(-2,-2,(h-1)*2);

    for(i=0;i<3;i++)
    {
      for(j=0;j<3;j++)
      {
        body[i][j][h].draw();
        glTranslated(0,2,0);
      }
      glTranslated(2,-6,0);
    }
    glPopMatrix();
  }
  void rotateup() // rotation of selected layer arount vertical axis (y)
  {
    int i,j,h=selecth;
    for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
      body[i][h][j].rotateup();

    Cubel tmp=body[2][h][2]; //corner elements
    body[2][h][2]=body[2][h][0];
    body[2][h][0]=body[0][h][0];
    body[0][h][0]=body[0][h][2];
    body[0][h][2]=tmp;

    tmp=body[2][h][1]; // side elements
    body[2][h][1]=body[1][h][0];
    body[1][h][0]=body[0][h][1];
    body[0][h][1]=body[1][h][2];
    body[1][h][2]=tmp;
  }
  void rotatefd() // around fordward axis (z)
  {
    int i,j,h=selecth;
    for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
      body[i][j][h].rotatefdcw();

    Cubel tmp=body[2][2][h]; //corner elements
    body[2][2][h]=body[2][0][h];
    body[2][0][h]=body[0][0][h];
    body[0][0][h]=body[0][2][h];
    body[0][2][h]=tmp;

    tmp=body[2][1][h]; // side elements
    body[2][1][h]=body[1][0][h];
    body[1][0][h]=body[0][1][h];
    body[0][1][h]=body[1][2][h];
    body[1][2][h]=tmp;
  }
  void rotatesd() // around side axis (x)
  {
    int i,j,h=selecth;
    for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
      body[h][i][j].rotatesd();

     Cubel tmp=body[h][2][2]; //corner elements
    body[h][2][2]=body[h][0][2];
    body[h][0][2]=body[h][0][0];
    body[h][0][0]=body[h][2][0];
    body[h][2][0]=tmp;

    tmp=body[h][1][2]; // side elements
    body[h][1][2]=body[h][0][1];
    body[h][0][1]=body[h][1][0];
    body[h][1][0]=body[h][2][1];
    body[h][2][1]=tmp;
  }
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
public:
  Cubik()
  {
    animation=0;
    selecth=1;
    selectax=UP;
    selectangle=0;
    reselectbody();
  }
  void selax(axis a) // change selected axis
  {
    if(animation) return;
    selectax=a;
    reselectbody();
  }
  void selh(int dif) // change selected layer
  {
    if(animation) return;
    selecth+=dif;
    if(selecth>2) selecth=0;
    if(selecth<0) selecth=2;
    reselectbody();
  }
  void resetchanges() // assembles cubic into start position
  {
    for(int i=0;i<3;i++)
    for(int j=0;j<3;j++)
    for(int k=0;k<3;k++)
      body[i][j][k].reset();
  }
  void draw() // draws cube layers along selected axis
  {
    glColor3f(0,0.1,0);
    geosphere(0,0,0,2);
    int i;
    switch(selectax)
    {
      case UP:
        for(i=0;i<3;i++)
        {
          if(i==selecth) // we can rotate selected layer
          {
            glPushMatrix();
            glRotated(selectangle,0,1,0);
            drawuplayer(i);
            glPopMatrix();
          }
          else drawuplayer(i);
        }
      break;
      case SD:
        for(i=0;i<3;i++)
        {
          if(i==selecth)
          {
            glPushMatrix();
            glRotated(selectangle,1,0,0);
            drawsdlayer(i);
            glPopMatrix();
          }
          else drawsdlayer(i);
        }
      break;
      case FD:
        for(i=0;i<3;i++)
        {
          if(i==selecth)
          {
            glPushMatrix();
            glRotated(selectangle,0,0,1);
            drawfdlayer(i);
            glPopMatrix();
          }
          else drawfdlayer(i);
        }
      break;
    }
  }
  void drawscanning() // draws scanning of text
  {
    glPushMatrix();

    glTranslated(0,0,-2);
    drawfdlayer(0); //front

    glPushMatrix(); //top
    glTranslated(0,6,0);
    glRotated(90,1,0,0);
    drawuplayer(0);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix(); //bottom
    glTranslated(0,-6,0);
    glRotated(-90,1,0,0);
    drawuplayer(2);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix(); //left
    glTranslated(-6,0,0);
    glRotated(-90,0,1,0);
    drawsdlayer(0);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix(); //right
    glTranslated(6,0,0);
    glRotated(90,0,1,0);
    drawsdlayer(2);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix(); //back
    glTranslated(12,0,0);
    glRotated(180,0,1,0);
    drawfdlayer(2);
    glPopMatrix();

    glPopMatrix();
  }
  void startanimation() // sets initial animation values
  {
    if(animation) return;
    animation=1;
    selectangle=0;
  }
  void animationframe() // change state of cubic for next frame
  {
    if(!animation) return; // if animation is played;
    selectangle-=1;  // visual rotatation layer changing angle /// Edit here to change speed of rotation
    if(selectangle<=-90) // if rotation is finished
    {
      animation=0;
      selectangle=0;
      switch(selectax) // perform logical 90 degrees rotation
      {
        case UP: rotateup();break;
        case FD: rotatefd();break;
        case SD: rotatesd();break;
      }
    }
  }
};

Written by bunyk

12 Квітня, 2009 at 20:59

Опубліковано в Графіка, Кодерство

Tagged with ,

Одна відповідь

Subscribe to comments with RSS.

 1. А я почав скриптувати боссів в World of Warcraft. По-моєму, там набагато простіше писати гру, ніж починати нову з нуля. Розписана повністю структура, додані фічі – твоє завдання зробити свій світ. Досить легко для розуміння і кодування простих речей. Але коли треба реалізувати нестанадартні події – починається найцікавше )))

  Дуже цікаво, не задумуюсь взагалі над ЛоуЛевел програмуванням, все проходить на ОО рівні

  МаНГОС компілюється спокійно на лінуксі, єдине що з пам”яттю можуть бути проблеми=) для цього запускаєш сервер на чужому компі і по локалці заходиш в гру з свого ноута.

  danbst

  13 Квітня, 2009 at 22:29


Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

%d блогерам подобається це: